DSC 764wycinekm

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu i Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega wspólnie zorganizowały spotkanie „O Paniach na Dzikowie”, którego gościem była, Monika Chwałek – Oczkowska, związana z Tarnobrzegiem romanistka, pasjonatka historii rodu Tarnowskich, zafascynowana zwłaszcza postacią Walerii. Wynikiem tej fascynacji jest zarówno książka "Moje podróże. Pamiętniki Walerii Tarnowskiej” w doskonałym przekładzie Pani Moniki jak i „Zapomniana kronikarka czasów minionych” Jej autorstwa.

Licznie zebranym na spotkaniu uczestnikom Autorka przypomniała niezwykłą historię Dzikowa i nakreśliła wyjątkowe osobowości Pań Tarnowskich, wywodzących się ze znakomitych polskich rodów, między innymi Rozalii z Czackich, Gabrieli z Małachowskich, Zofii i Róży z Zamojskich. W oparciu o świetnie przygotowaną prezentację multimedialną Pani Monika przybliżyła rodzinne koligacje omawianych postaci. Szczególną uwagę zwróciły przedstawione unikatowe zdjęcia, które ukazały burzliwy bieg historii Dzikowa.

Jak wyraził się dr Adam Wójcik-Łużycki – „Bodaj najciekawsza spośród nich, Waleria ze Stroynowskich, jest współtwórczynią Kolekcji Dzikowskiej, jaką zgromadziła wraz z mężem Janem Feliksem. Możemy poznać ją dzięki pracy tarnobrzeżanki, Moniki Chwałek-Oczkowskiej, która od kilku lat tłumaczy pisane przez hrabinę w języku francuskim jej dzienniki. Nigdy dotąd nie tłumaczone, są wspaniałą lekturą, która pokazuje autorkę i jej współczesnych na tle wielkich wydarzeń historycznych i dzikowskiej codzienności sprzed dwustu lat.