dsc 0532malyW pierwszej w tym roku lekcji bibliotecznej, dotyczącej historii książki, uczestniczyli uczniowie kl. IV ze Szkoły Podstawowej nr 4. Dowiedzieli się oni, jakie były początki pisma i jak ewoluowało na przestrzeni wieków – od rysunków jaskiniowych, poprzez piktogramy, pismo węzełkowe i klinowe, aż do powstania alfabetu.

Mieli okazję usłyszeć, jakim przeobrażeniom ulegała w ciągu stuleci książka – jak ludzkość, od kamiennych tabliczek, doszła do druku i komputerów. Podczas lekcji uczestnicy wykorzystali także współczesne dobra cywilizacyjne – tablety, na których wyszukiwali informacje o najstarszych piśmiennych zabytkach w języku polskim. Zadanie to uświadomiło młodzieży, że niektóre z nich przez wiele lat znajdowały się w naszych zbiorach Dzikowskich.