DSC 1mm

W środę, 10 maja 2023 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu dr Adam Wójcik – Łużycki promował swoją najnowszą publikację „Dzików mój Wawel”.  Adam Wójcik – Łużycki, wiele lat temu, zainspirowany odbudową Wawelu opracował koncepcję rewaloryzacji zamku w Dzikowie, którą opublikował w albumie „Zamek w Dzikowie” w 2000 roku.

Jako dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega wcielił ją w życie, jednocześnie nadzorując jej przebieg, by w odrestaurowanej rezydencji urządzić Muzeum Tarnowskich.„Dzików mój Wawel” to swoista kronika działań, okraszonych anegdotami, z przebiegu prac remontowych o czym, z wrodzoną sobie swobodą, opowiadał na spotkaniu autor wspomnień. Odnosząc się do jednego z rozdziałów swojej książki zatytułowanego „Błędy i wypaczenie” wyjaśnił czym jest rewaloryzacja zabytków o wielowiekowej przeszłości, która polega, nie tylko na technicznym remoncie zgodnym z prawidłami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, ale jest też wyborem pewnej wizji tego do jakiej funkcji dany obiekt jest przygotowywany. Jako przykład przytoczył historię odbudowy Wawelu i Zamku Królewskiego w Warszawie. Autor wzbogacając swoją wypowiedź prezentacją materiału filmowego zwrócił szczególną uwagę na pewne elementy architektury, które łączą dzikowską rezydencję z Zamkiem Królewskim.

Spotkanie zorganizowane w ramach trwającego XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek .