b1m

Czwartym elementem zadania „Wiem – pamiętam – szanuję”, realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu, dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP” było przeprowadzenie spotkań „Być wiernym – Wojciech Wiącek”.

W dniach 29 i 30 maja 2023 roku w Bibliotece Głównej oraz filiach nr 3 i nr 1 Dorota Kozioł, wnuczka Wojciecha Wiącka, poprowadziła 3 spotkania skierowane do uczniów kl. IV – VI szkół podstawowychObecna na spotkaniach młodzież miała okazję posłuchać opowieści o człowieku, który przez całe swoje życie był wierny Bogu, Ojczyźnie i ludziom. Pani Dorota przytoczyła wiele wątków z życia prywatnego Dziadka, jego zaangażowania w sprawy społeczne, a przede wszystkim narodowe. Słuchając o zasługach i stylu życia Wojciecha Wiącka, pełnego oddania ludziom i ojczyźnie uczestnicy mogli docenić wartość patriotyzmu, jak również siłę i znaczenie symboli narodowych w jego kształtowaniu.

Pani Dorota w trakcie spotkań zaprezentowała unikatowe, archiwalne zdjęcia dokumentujące działalność Wojciecha Wiącka – założyciela Straży Pożarnej w Machowie, inicjatora budowy pomnika Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu, scenarzysty inscenizacji plenerowych „Bitwy pod Racławicami”. Przemytnika nielegalnych wydawnictw do zaboru rosyjskiego, za co władze zaborcze wyznaczyły nagrodę 4000 rubli za Jego głowę. Wielkiego propagatora oświaty i trzeźwości. Posła do austriackiej Rady Państwa i Senatora I Kadencji RP.
Na zakończenie spotkań Pani Dorota przytoczyła słowa Wojciecha Wiącka:


”Najmilsza Ojczyzno moja zmiłuj się nade mną

Gdy ja będę już w grobie i ludzie o mnie zapomną -

Ty nie zapomnij…”

zamieszczone na Jego nagrobku, które bardzo poruszyły młodych słuchaczy.