kiozkoratuj2023mDzięki staraniom bibliotekarzy z Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu, pozyskano dofinansowanie z budżetu Miasta na realizację zadania publicznego pt. "Książko ratuj! Terapeutyczna moc literatury", którego głównym celem jest przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom społecznym wśród dzieci i młodzieży.

"... Książka jest jak uścisk przyjaciela, który przyszedł, by wesprzeć Cię w najgorszym momencie..." to myśl przewodnia, która będzie nam, bibliotekarzom towarzyszyła przy realizacji zadania. Od 4 września do 2 grudnia br. do Oddziału dla dzieci i młodzieży, Biblioteki Głównej i filii osiedlowych zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym na spotkania głośnego czytania książek o walorach terapeutycznych, książek wyjątkowych, które uczą i bawią, ostrzegają i pomagają w problemach związanych ze złymi nawykami w życiu codziennym młodego człowieka.

W ramach programu przewidziane są również warsztaty dla bibliotekarzy i młodzieży oraz spotkania z psychologami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

KSIozKO RATUJ2