DSC 5354mGrupa 5-latków z Przedszkola „Bajka” odwiedziła Oddział dla dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej by wspólnie obchodzić bardzo ważny dzień – Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk, który przypada na 19 września.

Ma on zwrócić uwagę na rosnące potrzeby dzikiej przyrody, która wskutek ingerencji człowieka – z roku na rok – staje się coraz mniej dzika i naturalna. Piękno lokalnej fauny i flory pokazywała przedszkolakom Katarzyna Opioła, wykorzystując do tego część swojej prywatnej kolekcji zdjęć. Zapoznała dzieci z najczęściej spotykanymi w naszej okolicy gatunkami roślin i zwierząt, które w większości dzieci trafnie rozpoznały. Piękne fotografie i ciekawe opowieści o nich wzbogaciła książeczkami Doroty Kozioł, które swą „zwierzątkową” tematyką idealnie wpisały się w poruszane kwestie. Przedszkolaki miały także możliwość zapoznania się z poważnym czytelnianym księgozbiorem, a mianowicie przyrodniczymi albumami, od których nie mogły oderwać oczu i rąk. Tą wyjątkową lekcję o lokalnej przyrodzie przedszkolaki podsumowały w dwóch słowach: „było najciekawiej”.