IMG 20331116 173444mW ramach obchodów 105. rocznicy powrotu Polski na mapę Europy w Filii nr 5 odbyła się lekcja biblioteczna „Tarnobrzeżanie na drogach do Niepodległej”. Uczestniczyli w niej uczniowie VII i VIII klasy Szkoły Podstawowej nr 8 w Tarnobrzegu. Po ścieżkach naszej trudnej historii narodowej i lokalnej uczniów poprowadziła Pani Katarzyna Opioła. Spotkanie rozpoczęła wierszem Ferdynanda Kurasia „Witaj, Ojczyzno w aureoli chwały!”.

Autor wiersza, świadek tamtych wydarzeń, który ze względu na stan zdrowia nie mógł brać czynnego udziału w walkach zbrojnych, rozgrzewał patriotyczne uczucia swoimi licznymi utworami poetyckimi. Następnie uczniowie poznali sylwetki licznych Tarnobrzeżan, którzy brali udział w kolejnych zrywach niepodległościowych, począwszy od Powstania Kościuszkowskiego, a na bitwach i walkach z czasów I wojny światowej kończąc. W walkach brali udział zarówno przedstawiciele rodu Tarnowskich, jak i zwykli mieszkańcy miasta i okolic Tarnobrzega. Byli wśród nich między innymi: Rafał Tarnowski, Feliks Tarnowski, Juliusz Tarnowski, Stanisław Zderski, Ludwik Czerwiński, Józef Mączka, Franciszek Wiącek, Franciszek Boczek. Wypowiedź wzbogacona została prezentacją multimedialną.W końcowej części spotkania uczestnicy wysłuchali fragmentu z książki „Pamiętniki włościanina” Jana Słomki, ukazującego dokładnie moment, w którym Tarnobrzeżanie dowiedzieli się o odzyskaniu niepodległości.

Także w Filii nr 1 na os. Serbinów, Dzień Niepodległości, stał się wspaniałą okazją by opowiedzieć dzieciom o historii naszego kraju. 4-latki z Przedszkola nr 7, 6-latki z Przedszkola nr 17 oraz 5-latki z Katolickiego Przedszkola im. św. Józefa, obejrzały prezentację, dzięki której poznały symbole narodowe: Godło, Flagę, Hymn Polski i ich historię. Pięknie odśpiewały „Mazurka Dąbrowskiego” i wyrecytowały z pamięci „Katechizm polskiego dziecka - Kto Ty jesteś”. Z przeczytanej książki pt. „Polska” M. Strzałkowskiej dowiedziały się wielu ciekawych informacji o naszym kraju. Na zakończenie wykonały piękne biało – czerwone serca, które symbolizują miłość do Ojczyzny ich ,,malutkich serc”.

Z okazji Dnia Niepodległości w oknach Biblioteki Głównej prezentowana jest wystawa „Ku Niepodległej”, która jest przypomnieniem najważniejszych powstań, w których brali udział również tarnobrzeżanie.