1632216501Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu uzyskała na zakup księgozbioru dodatkowe środki ministerialne w kwocie 16 205,00 zł.

Jest to druga w tym roku dotacja na zakup księgozbioru pochodząca ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

W 2023 roku z dotacji MKiDN Biblioteka pozyskała łącznie 53 305,00 zł, wkład własny w całym zadaniu wyniósł 98 995,00 zł.

belka narodowa